Historien

Vi är stolta över vår historia

År 1855 såddes fröet till vad som idag är vår verksamhet.

Anders Lindberg (1926-2001) hade ett stort intresse: Släktforskning. Vi har också haft turen att hans dotter – Unni Lindberg – har skickat oss det material hennes far fått fram om vårt företags historia. Detta är något vi verkligen uppskattar och därför också något vi gärna delar med oss av till dig. Som efternamnet antyder, så är det den danska familjen som Unni och hennes far tillhör som vår verksamhet är uppkallat efter.

Johan Frederik Christensen

Johan Frederik Christensen – grundaren av den första smedjan i Danmark 1855. Johan gifte sig med Ane Kathrine Bjerrum och dem fick 6 barn tillsammans. Ett av barnen – Chrestine Marie – gifte sig med Peter Povlsen Lindberg, som kom att köpa smedjan av Johan 1888.

Det originale tinglysningsdokument

Det ursprungliga registreringsdokumentet från 1888. För egendomen betalade Peter Povlsen Lindberg 900 mark. Dessutom skulle Johan Frederik Christensen bl. a. erhålla 1 liter mjölk och ett halvt pund smör i veckan, samt fri proviant och om nödvändigt, påklädning, för resten av sitt liv. Årligen fick han också 1,5 hektar råg och 1 hektar korn, 20 pund fläsk och 5.000 st torv klossar.

P-Lindberg i 1907

P. Lindberg ca 1907 – Østergade 21 i Rødding (förvärvades 1893).

P-Lindberg i 1912

P. Lindberg 1912 – inkl. arbetshäst.

P-Lindberg i 1923

P. Lindberg 1923. Verksamheten har ni tagits över av sonen Poul Frederik Lindberg (under 1920).

P-lindberg i 1926

P. Lindberg 1926 – bilden visar den nya verkstaden som byggdes.

P-Lindberg i 1930

P. Lindberg 1930. Adressen är fortfarande Østergade, men halmtaket har ersatts av tegel och det har tillkommit fönster på översta våningen. Vi har dessutom fått en telefon till byggnaden…

P-Lindberg i 1966

P. Lindberg 1966. Verksamheten har nu utökats till Østergade 19-21, då angränsande mark köptes 1940. Fotot är taget 1 år före Peter Lindberg tar över verksamheten från sin far.

P-Lindberg i dag

P. Lindberg i Danmark flyttade år 2000 från Rødding till Vejen, där det ligger än idag på Sdr. Ringvej 1.