Köp- och leveransvillkor

Dessa köpvillkor tillämpas vid samtliga köp från P.Lindberg A/S, nedan kallad PL.

1. Beställning 
1.1 En beställning är bindande och medför betalningsskyldighet så snart en orderbekräftelse utfärdats av PL (gäller endast beställning via webbshop). 
1.2 För att handla på PL måste du som privatperson ha fyllt 18 år.  

2. Priser 
2.1 PLs priser är angivna exklusive moms och frakt. OBS att på hemsidan visas PLs priser inkl. moms, (exkl. moms inom parentes). Vi reserverar oss för momsändringar samt pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för ändringar i sortiment, produktutförande och eventuella pris- och tryckfel i katalog, utskick och på hemsidan. 
2.2 Alla order som överstiger 2.600 kr exkl. moms (3.250 kr inkl. moms) levereras fraktfritt om inget annat anges (läs mer under punkt 2.4). För order som understiger 2.600 kr exkl. moms debiteras en fraktavgift på 128 kr exkl. moms. Extra frakttillägg för skrymmande gods tillkommer på varor märkta med ”OBS! Frakttillägg” (se punkt 2.4). Eventuella färjekostnader till mottagare på öar står kunden för. Frakttillägg tillkommer på samtliga utlandsleveranser, kontakta kundtjänst för mer info och aktuell fraktkostnad.
2.3 Delas leveransen på fler försändelser än kund själv valt medför det inga merkostnader för kund. Du kan alltid avbeställa en restnoterad artikel. Görs inte det, sänder PL varan så snart den kommit in på vårt lager igen. Varor värda mindre än 250 kr exkl. moms restnoteras ej. 
2.4 Produkter av skrymmande art, i katalogen och på webbshopen märkta med ”OBS! Frakttillägg!” debiteras ett frakttillägg oavsett ordervärde. 

3. Leverans 
3.1 Order som levereras som pall skickas dagen efter beställning (förutsatt att varorna finns på lager) och leveranstiden från lagret till mottagaren är ca 3-10 arbetsdagar. Till vissa postnummer trafikerar inte transportören dagligen utan har fastställda dagar för leverans och i dessa fall kan leveranstiden öka något. Order som beställs senast kl 11:00 och som levereras som paket skickas samma dag (förutsatt att varorna finns på lager) och leveranstiden från lagret till mottagaren är ca 3-10 arbetsdagar. Avvikelser i leveranstid kan ske beroende på distributörens kapacitet under semesterperioder och andra högbelastade perioder under året.
3.2 PL förbehåller sig rätten att innan orderbekräftelse sker ändra sina leveransvillkor utan i förväg gjord avisering. 
3.3 Vid transport till kund bär PL ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. 
3.4 PL förbehåller sig rätten att debitera kunden eventuella fraktkostnader för outlöst gods. Om försändelse kommer i retur till PL på grund av felregistrerade uppgifter kommer PL debitera kund för fraktkostnad och hantering för försändelse.
3.5 PLs leveranser sker utan kvittens mot angiven adress. 

4. Ångerrätt 
4.1 Du som konsument har full ångerrätt inom 14 dagar från mottagandet. Vid retur ska kopia på fakturan bifogas, och även meddelande om anledning till retur. Frakter i samband med byten eller retur betalas av kunden. PL tar inte emot returer mot postförskott eller efterkrav. Viktigt att skicka tillbaka din retur som paket som utkörning, då vi inte hämtar returgods vid utlämningsställen. Du som kund ansvarar för varan tills den når säljaren, alltså även under transport. Kundanpassade varor kan ej returneras. 
4.2 Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att kunden har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, så kommer PL göra ett avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning. Återbetalning till kund ska göras inom högst 14 dagar.

5. Inköp av sprutor och kanyler 
5.1 Vid beställning av sprutor och kanyler ska veterinärintyg/läkarintyg bifogas beställningen. Enligt föreskrift från Läkemedelsverkets (LVFS 1995:13) ska det av intyget framgå namn, adress, telefonnummer och avsett användningsområde, samt underskrift av veterinär. 

6. Äganderättsförbehåll 
6.1 PL förbehåller sig rätten till det försålda intill full betalning erlagts. 

7. Transportskador och reklamation  
7.1 Har annan produkt levererats än den kunden beställt eller om produkten är skadad, ska kunden anmäla skador till transportören och PL inom 3 dagar från mottagande av godset. Det är kundens ansvar att noggrant kontrollera att godset är oskadat och att alla kollin erhållits. Anmälan senare än 3 dagar godkänns ej. Felaktig produkt returneras fraktfritt under förutsättning att av PL lämnade instruktioner följs. 
7.2 Reklamation vid garantianspråk skall anmälas per telefon eller e-post. Anmälan skall göras efter högst 14 dagar då fel påträffats, om varan används trots fel så gäller ej garantin för varan. Reklamerade varor skall vara rengjorda samt väl emballerade vid retur. Vid godkänd reklamation står PL för returfrakt. Reklamationer av svårbedömd art vidarebefordras till tillverkaren för bedömning. PL ersätter ej kostnader för reparationer av annan verkstad, resekostnader och dyl. om ej detta avtalats med oss. 

8. Betalningsvillkor 
8.1 Som företagare kan betalningen ske mot faktura. Konsument kan istället välja att betala via Klarna, och såväl konsument som företagare kan betala med kort (gäller endast vid köp i webbshopen) eller Swish/förskottsbetalning. 
PL godtar inte betalning med Bankgirot Värdeavi.
8.2 Faktura: Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Fakturarätt gäller för aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Expeditionsavgift utgår inte. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift. Fakturan medföljer antingen godset, eller skickas separat via brev/e-post enligt dina önskemål. Om den kommer till att saknas, ansvarar kunden själv för att snarast meddela PL detta så att ny faktura kan skickas. PL genomför sedvanlig kreditupplysning. Fakturor från Klarna ansvarar Klarna själva för, och frågor om dessa skall därför ställas till Klarna direkt. 
8.3 Kortbetalning (gäller endast vid köp i webbshop): Vid kortbetalning skyddas betalning utav DIBS. Beloppet reserveras på ditt konto vid beställningstillfället och debiteras när varorna skickas ifrån lager. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram tills PL tillgodogjort sig betalningen för hela beställningen. I de fall reservationstiden för beloppet hinner passera, innan varan kan skickas, äger PL rätten att fakturera kunden för beloppet.
8.4 Swish/förskottsbetalning: Har du valt att betala din order via Swish eller banköverföring så ber vi dig att betala in det totala beloppet inkl. moms och eventuella fraktkostnader till vårt Swish-nummer/BG. När betalningen är oss tillhanda skickas order (förutsatt att varorna finns på lager). Ordernummer skall alltid ges som referens. OBS att det kan ta 1-2 bankdagar innan er betalning når oss. 

9. Personuppgifter 
9.1 De personuppgifter som kund lämnar till PL används och sparas för att PL ska kunna fullfölja sina åtagande mot kund. PL förbinder sig att inte använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part m.m. utan kunds medgivande. 

10. Force Majeure 
10.1 PL är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför PLs rimliga kontroll och är i sådant fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtagande. Exempel på omständigheter utanför PLs rimliga kontroll är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än 2 månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan att den andre har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning. 

11. Garanti
11.1 Gäller 1 år från inköpsdatum. Garantin gäller ej batterier, slitdelar samt handhavandefel.