Frostsäkring i stallet och utomhus

En genomsnittlig häst på 500 kg dricker omkring 25 liter vatten om dagen, året runt. En ko dricker upp mot 100 liter per dag. Vatten är otroligt viktigt för djurens välmående och också produktion. När temperaturen faller ner under fryspunkten så fryser vattnet, både utomhus men även inne i stallet. Om du inte är förberedd med en frostfri lösning så får djuren inget vatten och det kan snabbt få allvarliga konsekvenser. Det finns många olika manuella lösningar för att hålla vattnet frostfritt. Metoder där det ska bäras och passas, vilket både är tungt och tidskrävande för dig som djurägare. Men i längden blir det svårt, och för en större djurbesättning i stort sett omöjlig, att ständigt hålla koll så att djuren får det vatten de behöver och inte får stå utan det livsnödvändiga vattnet i alltför många timmar.

När det gäller vattenförsörjning för dina djur är det viktigt att du i ditt val utgår från Jordbruksverkets regler för lantbruksdjur och hästar så att du får en lösning och rätt antal koppar för dina djur. Aktuella regler hittar du här.

För att försäkra att dina djur alltid har tillgång till vatten, oavsett rådande temperatur, vill vi här dela med oss lite information och rekommendationer gällande frostsäkring av djurvatten.

P. LINDBERGS FROSTSÄKRINGSGUIDE

Frostsäkring i stallet

Om ditt stall inte är uppvärmt behöver din vattenförsörjning frostsäkras för att säkerställa att dina djur har en god och säker tillgång till det vatten de behöver. Vår rekommendation är att använda sig av frostsäkra elvattenkoppar. Den gäller oavsett om du har kreatur, hästar, grisar eller får. De eluppvärmda vattenkopparna kan vara utrustade på lite olika sätt, med en vattenventil, en avtryckartunga eller med en flottör där vattnet alltid står redo i koppen. Vilken variant man ska använda handlar ofta om vilket djur som ska använda elvattenkoppen. Hästar och får kan t ex vara lite mer känsliga, än en ko, när det gäller att själv behöva trycka fram vattnet och kan därför behöva en elvattenkopp som är utan tunga.

Väljer du att använda dig av en elvattenkopp så behöver du också komplettera med en transformator. Då elvattenkopparna använder 24V behöver man en transformator för att omvandla 230V ner till elvattenkoppens driftsström. Det går att använda flera elvattenkoppar till samma transformator, t ex kan en 400W transformator försörja fyra elvattenkoppar med 80W värmeslinga. Se vårt utbud av transformatorer här.

Att hålla ner driftkostnaderna är alltid viktigt. Ett tips på det temat är att koppla en termostat till sina olika komponenter i sitt frostfria system. Termostaten kan utifrån omgivningstemperaturen reglera när systemet ska köras eller inte. Det gör att systemet inte är aktivt då det inte behövs värme och därmed så minskas driftskostnaderna. Vissa djur är också känsliga för att deras dricksvatten är för varmt vilket kan leda till att de inte får i sig tillräckligt, då vattensystemet är i drift när det inte behövs, vilket kan påverka djurens hälsa. Du hittar alla våra termostater här.
Cirkulerande varmvattensystem

En mycket praktisk och funktionell lösning är att driva sitt vatten med ett cirkulerande varmvattensystem, där det uppvärmda vattnet alltid cirkulerar i systemet med de anslutna vattenkopparna och håller vattentillgången för djuren frostfri. Se våra cirkulerande varmvattensystem här.

Till ett cirkulerande system kan man koppla vanliga vattenkoppar. Det som är viktigt att tänka på att man då behöver vattenkoppar där man kan ansluta vattnet från ovan- och undersidan av koppen så att det kan cirkulera vidare i systemet. Vill man kombinera ett cirkulerande system med en elvattenkopp så finns det två varianter med vattenventil som går att använda.

Om stallet har många vattenkoppar så kan man behöva en extra cirkulationspump som hjälper till med rotationen i systemet. Om du behöver hjälp med att räkna fram om du behöver en cirkulationspump eller om du behöver bygga flera cirkulerande system för att försörja hela stallet så kontakta oss gärna på telefon 010-209 70 50 eller via e-post, alla vardagar mellan 08.00 och 16.00.

Frostsäkring av vattenrör eller vattenslangar

Det är viktigt att man försäkrar sig om att hela kedjan i din vattenförsörjning är frostsäkrad. Faller det på en punkt i kedjan så riskerar man att hela systemet fallerar. Därför är viktigt att vattenledningarna är ordentligt skyddade och frostsäkra.

Om du har ett cirkulerande varmvattensystem rekommenderar vi att du använder en elvärmekabel runt dina rör. De ska placeras noggrant och sedan tejpas så att du undviker kortslutning och får optimal prestanda. Det kan vara lämpligt att använda alu-tejp för monteringen eftersom den både håller kabeln på plats och samtidigt hjälper till att sprida värmen. Det kan också vara bra att använda rörisolering, men beakta då att den bara används där djuren inte har tillgång att bita på den.

Använder du elvattenkoppar i ditt stall så behöver du säkra upp vattenledningarna med elvärmekablar. Om du har tillräcklig dimension på röret så rekommenderar vi att du använder en elvärmekabel för invändigt bruk. Tänk då på att elvärmekabeln ska precis täcka den sträcka som den ska värma, då den inte får vikas eller kapas. För att få in kabeln i röret så använder du en kabelförskruvning från anslutningssidan.

Det är viktigt att du skyddar både vattenledningen och eventuella installationskablar som finns i anslutning till vattenkoppen då särskilt hästar gärna letar reda på dem och biter på dem. En skyddsskena är ett bra skydd för att minska dessa risker.

 

 

Man värmer vatten i stall

Frostsäkring utomhus


För att hitta en bra frostsäkring utomhus behöver du starta med att överväga om du vill använda en elvattenkopp eller vattenkar eller -tråg. Det som är avgörande för valet är vilka möjligheter du har för ström- och vattentillförseln, och vilken typ av djur som ska ha tillgång till vattnet. Här kommer lite tips beroende på om du har kreatur, hästar, får eller grisar.

Kreatur

Om du har kreatur och söker en säker frostfri vattenlösning, så rekommenderar vi att du väljer mellan vattenkar och elvattenkoppar. Det avgörande är vad du för möjligheter gällande vatten- och strömförsörjning och vilken typ av vattenlösning som djuren trivs bäst med.

Om du kan få fram både vatten och el till den tänkta drickplatsen så är bästa lösningen alltid en frostfri elvattenkopp. Det är den säkraste lösningen eftersom du kan säkerställa att värme håller kylans påverkan borta från drickplatsen. De finns med tre olika vattenlösningar; ventil, flottör och tunga. De finns också i med olika styrka och lösningar för värmeslingan. Valet baseras på placeringen och dina djurs beteende.

Några av vattenkopparna är gjorda för att monteras på en betongvägg, trävägg, rörinredning eller annan solid och fast konstruktion. De är utrustade med rörventil eller flottör. Sen finns det andra som kräver att elvattenkoppen monteras i ett rör. Bäst fungerar det om de monteras i ett isolerande termorör. Det skyddar både vatten- och strömtillförseln och isolerar samtidigt inkommande vattenledningar från marken och upp till vattenkoppen. 

Om du däremot inte kan få fram ström till drickplatsen, utan bara vatten, så kan det vara ett alternativ att i stället använda ett frostfritt vattenkar. Det håller vattnet frostfritt med hjälp av isolerad behållare med en tätande boll, som djuren kan trycka undan för att får tillgång till vattnet. Det finns två olika storlekar på karet, där det är viktigt att man väljer det kar som passar bäst utifrån hur många djur som ska dricka från det. Det är nämligen viktigt att karet kontinuerligt blir använt för att det ska hållas driftsäkert. Här är det också viktigt att karet placeras i lä så att påverkan från vinden inte påverkar nedkylningseffekten och därmed funktionen.

Har du tillgång till ström men inte framdragning av vatten så kan ett frostfritt vattentråg med termostat vara ett alternativ. Du behöver själv manuellt fylla tråget med vatten, men tråget slår automatiskt på eller av så vattnet inte fryser.

Häst/får

Har du häst eller får och kan få fram både el och vatten ut till drickplatsen, vill vi alltid främst rekommendera en lösning med en elvattenkopp. En elvattenkopp har de absolut bästa förutsättningarna till att säkerställa att vintervattnet håller sig frostfritt. Men valet av vilken typ av vattenkopp varierar lite utifrån vilket djur som ska betjänas. När det gäller hästar och får så vill de allra flesta ogärna dricka ur en vattenkopp med ventiltunga. Det då själva ventiltungan måste belastas av djurets mule för att vatten ska komma ut i koppen, och just dessa djur är känsliga för den typen av tryck. För att säkerställa att de får fram vatten när de önskar är det därför oftast bättre att välja en elvattenkopp utan tunga.

För dig som har tillgång till ström men inte vattenförsörjning så erbjuder vi ett frostfritt vattentråg med termostat. Tråget behöver fyllas manuellt med vatten, men tråget slår automatiskt på eller av så vattnet inte fryser. 

Gris


Har du utegrisar som behöver få tillgång till säker vattenförsörjning vintertid så behöver du ha tillgång till både vatten- och strömförsörjning. Om du har det så rekommenderar vi alltid att du använder en lösning med elvattenkoppar. De finns med tre olika vattenlösningar; ventil, flottör och tunga. Alternativet med tunga är ganska ovanligt när det gäller grisar, eftersom deras nyfikenhet kan göra att ventiltungan blir alltför intressant att undersöka. Därför rekommenderar vi främst att du väljer elvattenkoppar med flottör eller ventil.

Några av modellerna kräver att elvattenkoppen monteras i ett rör. Bäst fungerar det om de monteras i ett isolerande termorör, som skyddar både vatten- och strömtillförseln. Konstruktionen isolerar också inkommande vattenledningar från marken och upp till vattenkoppen. 

Det är viktigt att man vid planeringen väljer en plats för sina vattenkoppar som är i lä från påverkan från vind, då vinden är kan ha en stor påverkan på temperaturen och därmed också funktionen på elvattenkoppen oavsett styrka på koppens elvärmeelement.

Val av elvattenkopp


Fördelen med en elvattenkopp är att dina djur alltid har tillgång till friskt, frostfritt och rent vatten. Det krävs lite förberedelser för att komma i gång då den kräver tillgång och installation till både vatten och ström. Men när väl vattenkoppen är på plats krävs inte speciellt mycket underhåll. Det finns flera varianter på elvattenkoppar och hur de kan monteras. Några, som de här modellerna av elvattenkoppar, kan man montera på en betongvägg, trävägg, rörinredning eller annan solid och fast konstruktion. De finns med rörventil eller flottör.

Det finns en annan variant, som de här elvattenkopparna, som man monterar i ett stående rör. Det röret kan vara ett betongrör, men bäst funktion får du om du väljer ett isolerande termorör, som skyddar både vatten- och strömtillförseln och samtidigt också inkommande vattenledningar från marken och upp till vattenkoppen. 

Det är viktigt att man vid planeringen väljer en plats för sina vattenkoppar som är i lä från påverkan från vind, då vinden är kan ha en stor påverkan på temperaturen och därmed också funktionen på elvattenkoppen oavsett styrka på koppens elvärmeelement.

Val av vattenkar eller vattentråg


Har du inte möjlighet att dra din strömtillförsel via marken, eller kanske inte alls, så finns det ändå några bra alternativ. Finns tillgång till ström rekommenderar vi ett frostfritt vattentråg som är utrustad med en inbyggd termostat. Finns inte tillgång till strömförsörjning så erbjuder vi några alternativ i form av isolerade vattenkar som med sin konstruktion håller vattnet frostfritt ner till -20°C, under lite olika förutsättning att du valt storlek på karet i förhållande till antalet djur som kontinuerligt använder karet. Det har dessutom fördelen att det sommartid håller vattnet nedkylt och fräscht.

En förutsättning för god funktion för både vattenkaret och -tråget är att du placerar det på ett jämnt och stabilt underlag. De ska också placeras så de står i lä, skyddat från vindens påverkan på omgivningstemperaturen, vilket har en stor inverkan på funktionen.

Se alla våra vattenkar och vattentråg här.

Häst dricker i vattentråg

Frostfri vattentillförsel utomhus


Det är otroligt viktigt att vattentillförseln till en vattenkopp är frostsäkrad. Annars kommer vattnet inte fram till koppen, oavsett vilken elvattenkopp man valt att använda. Om du har möjlighet att leda vattenröret/vattenslangen under markytan, på ett tjälsäkert djup, behöver man bara frostsäkra den delen av vattenröret eller slangen som finns ovanför tjälsäker nivå. Det gör du med en elvärmekabel. Har du inte möjlighet att gräva ner röret/slangen så är även där en elvärmekabel lösningen för att hålla vattentransporten frostfri längs hela sträckan. Vi har elvärmekablar både för utvändig användning men som också kan ledas inuti vattenledningen om den är tillräckligt grov för att kabeln ska få plats. Det alternativet ger den absolut bästa effekten och också den som ska användas om man inte kan nå frostfritt djup på en nedgrävd ledning. I det fall du ska dra elvärmekabeln utanpå ledningen så måste du tänka på att den har ett bra avstånd emellan så att inte kabeln kan skapa kortslutning, vilket kan ske om den ligger för tätt. För att hålla kabeln bra på plats rekommenderar vi att du tejpar fast den med Alu-tejp, som också hjälper till att sprida värmen längs vattenledningen. 

Det är viktigt att du skyddar både vattenledningen och elinstallationskablar som finns i anslutning till vattenkoppen då djuren, och då särskilt hästar gärna letar reda på dem och kan bita på dem. Lösa elkablar och rör kan också utgöra en fara för skada på djuren. Vill du ha ett skydd mot dessa risker så kan en skyddsskena vara ett bra alternativ.

Väljer du att använda dig av elvattenkoppar så behöver du också komplettera med en transformator. Då elvattenkoppen kräver 24V behöver man transformatorn för att omvandla 230V ner till elvattenkoppens driftsström. Det går att använda flera elvattenkoppar till samma transformator, t ex kan en 400Ws transformator försörja fyra elvattenkoppar med 80W värmeslinga.

Det är alltid viktigt att tänka på elförbrukningen i sina driftsmiljöer. Därför kan det vara klokt att också koppla en termostat till sina olika komponenter i sitt frostfria system. Termostaten kan utifrån omgivningstemperaturen reglera när systemet ska köras eller inte. Det gör att systemet inte är aktivt då det inte behövs värme och därmed så minskas elkostnaderna för driften. Vissa djur är också känsliga för att deras dricksvatten är för varmt vilket kan leda till att de inte får i sig tillräckligt, då vattensystemet är i drift när det inte behövs, vilket kan påverka djurens hälsa.

Du skal også huske en transformer, da strømmen fra en almindelig stikkontakt ikke vil være tilstrækkelig. Se vores bud på en god transformer til formålet her.

Frostsäkring av vattenutkastare


Om din vattenutkastare som försörjer dina drickplatser sitter utomhus behöver du säkra upp så de inte fryser när kylan kommer. Det vi kan erbjuda är elvärmekabel för rörmontering. Den installerar du i röret inifrån och upp till vattenutkastaren för att därigenom ge utkastet värme och minimera risken för att det fryser.