Säsongskontroll av din ATV slaghack

När det är dags för sommaren så öppnar också säsongen för att börja använda din Slaghack till ATV från P. Lindberg. För att klipp- och putsarbetet av dina grönytor ska gå på bästa sätt är det inför säsongen viktigt att se över och ge slaghacken sin årliga större service. Att kontinuerligt gå igenom sin maskin ökar förutsättningarna för att den ska fungera bra under en lång tid. Om du under genomgången upptäcker någon del som är skadad och behöver bytas ut så är det viktigt att göra det i god tid innan slaghacken ska användas för att försäkra sig om att hinna få den efterfrågade detaljen i tid.

Vi har här samlat de viktigaste kontrollpunkterna och tipsen för den årliga servicen av din slaghack från P. Lindberg. Våra tips kan så klart också fungera bra vid säsongens övriga servicegenomgångar. Det är viktigt att du gör dina kontroller enligt det underhållsschema som finns beskrivet i bruksanvisningen.

Har du tappat bort bruksanvisningen så kan du alltid hitta den här.


 
 

Se över din maskin innan du startar säsongen

 

För att du ska få bästa möjliga användningsresultat med din slaghack så är det viktigt att kontinuerligt göra en översyn och service av slaghacken.

Börja med att göra en visuell kontroll av maskinen. Undersök slaghacken hela vägen runt och kontrollera med avseende på saknade, lösa eller skadade komponenter. Alla eventuella fel och brister måste åtgärdas.

 • Avlägsna gammalt ansamlat material från klippaggregatet och huvudaxeln.
 • Du kan tvätta din slaghack, men undvik att utsätta motorn för vattenspolning.
 • Kom ihåg att se över alla slaghackens bultar och efterdrag dem vid behov.
 • Gå igenom alla smörjpositioner och se till att alla lager på huvudaxeln, bakre rullen och även höjdjusteringshandtagen blir ordentligt smörjda. Kontrollera huvudaxelns lager. Vrid huvudaxeln för hand och känn efter eventuella oregelbundenheter i lagren. Prova också att dra axeln från sida till sida för att kontrollera om den kan röra sig. Om den kan röra sig i sidled prova först att dra åt lagret. Om problemet kvarstår så behöver lagret eventuellt bytas.
 • Kontrollera oljekvaliteten och att du har rätt nivå på oljan.
 • Däcktrycket ska kontrolleras och det är viktigt att du inte överskrider det rekommenderade däcktrycket, som för däckstorleken 16x6.50-8 får ha ett maxvärde på 28 Psi / 1,93 bar.
 • Kontrollera drivremmarna. Justera och byt eventuellt utslitna remmar. Utbytta remmar ska sedan efter 30 minuters drift kontrolleras och eventuellt spännas. Kilremmen ska vid justeringen kunna vridas nästan ett kvarts varv om du tar tag i den mitt emellan remskivehjulen.
 • Kontrollera hjullagren. Lyft upp maskinen på den aktuella hjulsidan och rotera däcket för hand. Kontrollera att däcket är centrerat. Kontrollera att hjulbulten är korrekt åtdragen. Vicka däcket i sidled för att kontrollera om lagren glappar. Om glapp förekommer ska hjulet tas av och lagret kontrolleras. Byt ut defekta hjullager.
 • Smörj kulkopplingen.
 • Kontrollera dragstången efter eventuellt slitage.
 • Kontrollera slagornas skick och eventuella slitage. Om det är slitage eller skador på slagorna finns risk att huvudaxelns balans påverkas vilket påverkar maskinens funktion. Det kan medföra att man alldeles för tidigt behöver byta huvudaxeln. Ett byte innebär en onödig kostnad och samtidigt en oplanerad arbetsinsats. Att ersätta en dålig slaga är i förhållande till detta en relativt enkel serviceinsats.
 • Kontrollera batteriets status och underhållsladda vid behov.
 • Kontrollera att det finns ny fräsch bensin i maskinen.

Här kan du se videon över hur du monterar ihop en ATV slaghack 115 cm

 

När du utför kontrollen så var säkerhetsmässigt uppmärksam på att:

 • slaghackens motor är avstängd och att huvudaxeln står helt still. Stäng bränslekranen och låt maskinen, om den varit i drift innan, svalna i 5 minuter. Avlägsna tändstiftet så att en oavsiktlig start inte kan ske.
 • observera att du aldrig får använda skadade eller reparerade bultar eller beslag vid byte av slagor. Om detaljerna har skadats eller är slitna måste de bytas ut mot nya.
 

Skulle du behöva någon reservdel till din slaghack så kan du lämpligen identifiera vilken, genom att leta reda på den i våra reservdelsöversikter här: ATV Slaghack 115 cm och ATV Slaghack 145 cm.

På vår hemsida kan du hitta de vanligaste reservdelarna. Skulle det vara någon del som du inte hittar i listan så ta kontakt med vår kundtjänst på telefon 010-209 70 50 eller via e-post på order@p-lindberg.se så hjälper vi dig att hitta den.

Vanliga slitdelsprodukter

Vi rekommenderar att du alltid har de allra vanligast förekommande slitdelarna hemma för att snabbt kunna byta dem om du ser något som är slitet eller trasigt vid dina löpande kontroller. Det är viktigt att dessa byts ut då de är dåliga eftersom det annars kan påverka andra, oftast mer kostsamma, komponenter på maskinen. Dessutom så innebär det också mer omfattande reparationsarbete om dessa med tid påverkas.

Här är några av de produkter som kan vara lämpliga att alltid ha hemma:

Efterfrågade tillvalsprodukter

Vår slaghack är utrustad med hammarslagor när den levereras. I vissa fall får vi frågor om dessa kan ersättas med Y-slagor. Det finns möjlighet att ersätta hammarslagorna med Y-slagor genom att köpa ett komplett paket med 56 st Y-slagor med bult, mutter och bussning som passar till din slaghack. Det går också att köpa dessa Y-slagor som styckevara, med tillhörande montagedelar eller som ren slaga. Kom då ihåg att om du vill ha en komplett slaga så kombinerar du dessa två för att få en komplett detalj.

Frågor eller funderingar

Har du frågor eller andra funderingar gällande skötsel, reparation eller annat som berör din ATV Slaghack från P Lindberg så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 010-209 70 50, vardagar mellan 08.00 och 16.00 eller via e-post på order@p-lindberg.se.