Säkerhet

Säkerhet

Har du koll på säkerheten? Annars hjälper vi dig att minska möjligheterna att det som inte får hända sker.

Arbetar du med brandfarliga ämnen, eller vill ha möjlighet att snabbt släcka en mindre brand så är en pulversläckare eller en brandfilt ovärderliga redskap.

Det gäller också att ta hand om kroppen och knoppen. Skyddsglasögon och hörselskydd är idag en del av den dagliga arbetsklädseln. Och skulle olyckan vara framme så är Första Hjälpen-artiklar nödvändiga med bl a plåster, kompresser och ögonskölj som kan reducera konsekvenserna av en olycka,

I flera av arbetsplatsen eller gårdens arbeten är en skyddsmask eller andningsskydd nödvändiga – både i det korta och det långa perspektivet. Här finns både enklare skydd men också både hel-och halvmasker. Och handlar det om svetsning så finns svetsmasker att välja mellan.