Förbättra din belysning
och sänk dina driftskostnader
med LED-armaturer i hög kvalitet!

Att byta till högpresterande LED-armaturer ger förutom stora fördelar belysningsmässigt också klart lägre driftskostnader i annars kostnadskrävande miljöer.

LED-armaturer ger också andra stora fördelar. För dig med produktionsdjur kan ett förbättrat omgivningsljus bidra till ökad tillväxt och högre kostnad. LED-armaturerna Minsk och Doha är också mycket väl lämpade till ridhus då de ger ett klarare sken vilket är till nytta för uppfattningen för både häst och ryttare. Samtidigt kan det höja upplevelsen för tränare, funktionärer och publik. Båda armaturerna kan också med fördel användas i andra lokaler och byggnader, som t. ex. maskin- och lagringshallar. Sammanfattande för båda armatur-modellerna är en kvalitativ bra belysning med låg energiförbrukning.

Det är viktigt när du ska välja en armatur för dina utrymmen att den uppfyller de krav som ställs från myndigheter och försäkringsbolag. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har i samarbete med olika myndigheter och försäkringsbolag utformat ett antal rekommendationer som gäller för elinstallationer i lantbruket. Alla rekommendationer finns samlade i deras ”Handbok för elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet”, som verkligen är en viktig källa att läsa och känna till när det gäller all elinstallation i dina utrymmen.

Gällande belysning och armaturer i lantbruksmiljöer så skriver LBK i sina rekommendationer:

”I utrymmen med förhöjd brandrisk får belysningsarmaturerna inte bli så varma att eventuellt damm med mera som samlas på dem antänds.
Armaturer med enligt SS-EN 60598-2-24 anses uppfylla dessa krav.”

D-märket är därmed ett krav för belysningsarmaturer i många av lantbrukets driftsbyggnader. Till det så finns också rekommendationer på IP-klasser som man måste förhålla sig till. Dessa finns också klart beskrivna i skriften ”Handbok för elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet”.

I P Lindbergs sortiment är samtliga LED-armaturer D-klassade och finns i olika modeller och varianter för att erbjuda ett brett sortiment för dina förutsättningar, krav och önskemål.

LED-modellerna Doha, Kerbl, Minsk samt ytterligare ett antal andra modeller har 5 års leverantörsgaranti, vilket framgår på varje enskild produkt.

Kontakta oss på order@p-lindberg.se eller på telefon 010 - 209 70 50 om du vill ha hjälp

Hjälp med ljusberäkning

Det kan vara svårt att själv estimera vilken typ av LED-armatur som bäst lämpar sig för dina förutsättningar. På P Lindberg hjälper vi dig gärna att rekommendera vilken variant som passar dig bäst. Vi kan med hjälp av vår leverantör få hjälp med ljusberäkningar för dina utrymmen, som baseras på dina behov för just din verksamhet.

Utifrån dessa kan du få hjälp i valet av vilken modell och styrka på armaturen och vilken placering som bäst matchar dina önskemål.

 

Notebook
Vi har även ett stort antal andra LED-armaturer och ljuskällor som du hittar här